تذكرات خیلی مهم

نام درس - استاد توضيحات عملیات
آبهای زیر زمینی - دکتر عطااله جودوی - (1222004-1) آبهای زیر زمینی - (1313013-1)
ورود به کلاس
آزمايشگاه پايگاه داده – مهدي بردبار (3344010-1) آزمايشگاه پايگاه داده – مهدي بردبار
ورود به کلاس
آزمایشگاه ریزپردازنده ها - سعید اسدی- (3342022-2)
ورود به کلاس
آزمایشگاه ریزپردازنده ها - لیلا ناظمی - (3342022-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه سیستم عامل - سعید اسدی - (334218-4) آزمایشگاه سیستم های عامل - (3342020-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه سیستم های عامل - ابوالفضل یاوری خلیل آباد - (3342020-6)
ورود به کلاس
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - احمد رضازاده مقدم - (334220-1) آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - (3342023-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه فیزیک (2) - ابراهیم روحانی - (3341008-5)
ورود به کلاس
آزمایشگاه فیزیک2 - ابراهیم روحانی - (334106-6)
ورود به کلاس
آزمایشگاه فیزیک2 - دکتر زینب محمد حسینی نوه - (334106-4) آزمایشگاه فیزیک (2) - (3341008-1) آزمایشگاه فیزیک (2) - (3341008-4)
ورود به کلاس
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی - لیلا ناظمی - (334209-2)
ورود به کلاس
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر - فرامرز عجمی - (3342021-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه مدارهای منطقی-فرامرز عجمی-(334206-2)
ورود به کلاس
آزمایشگاه هیدرولیک ( مجاری بسته و روباز ) - داود هاشمی - (1313016-1)
ورود به کلاس
آزمون سازی زبان - محمد رمضانیان - (4352027-1)
ورود به کلاس
آسیب شناسی ورزشی - آذر حمیدی - (23330005-1)
ورود به کلاس
آسیب شناسی ورزشی - آذر حمیدی - (23330005-2)
ورود به کلاس
آشنایی با مهارت های زندگی دانشجویی - دکتر احمد اکبری - (90131928-1)
ورود به کلاس
آشنایی با مهارت های زندگی دانشجویی - دکتر احمد اکبری - (90131928-2) آشنایی با مهارت های زندگی دانشجویی - (90131928-3)
ورود به کلاس
آشنایی با مهارت های زندگی دانشجویی - دکتر احمد اکبری - (90131928-4)
ورود به کلاس
آشنایی با مهارت های زندگی دانشجویی - دکتر احمد اکبری - (90131928-5)
ورود به کلاس
آشنایی با نثر انگلیسی - علی نوری - (435325-3)
ورود به کلاس
آشنایی با نثر انگلیسی - محمد رمضانیان - (435325-1)
ورود به کلاس
آشنایی با نثر انگلیسی - محمد رمضانیان - (435325-2)
ورود به کلاس
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی - خوشه آبیاری و زهکشی - دکتر عطااله جودوی - (1313033-1)
ورود به کلاس
آمادگی جسمانی (1) - رضا عسگریان - (23310009-1)
ورود به کلاس
آمادگی جسمانی (1) - منیر نظیف - (23310009-2)
ورود به کلاس
آمادگی جسمانی (2) - الهه فرازمند - (23310010-2)
ورود به کلاس
آمادگی جسمانی (2) - الهه فرازمند - (23310010-3)
ورود به کلاس
آمادگی جسمانی (2) - حسین فرزانه - (23310010-1)
ورود به کلاس
آمار و احتمال مهندسی - مجید عاقل - (334105-3) آمار و احتمال مهندسی - (3341005-3)
ورود به کلاس
آمار و احتمال مهندسی - مجید عاقل - (334105-4) آمار و احتمال مهندسی - (3341005-1)
ورود به کلاس
آمار و ریاضی در علوم ورزشی - دکتر سمیرا ملکی- (23310003-1)
ورود به کلاس
آمار و ریاضی در علوم ورزشی -دکتر سمیرا ملکی - (23310003-2)
ورود به کلاس
آناتومی انسان - دکتر عصمت رشیدی - (23310005-1)
ورود به کلاس
آناتومی انسان - دکتر عصمت رشیدی - (23310005-2)
ورود به کلاس
آوا شناسی انگلیسی - وحید محمدی - (4352010-1)
ورود به کلاس
احتمال (1) - محسن جمالی - (5364003-1)
ورود به کلاس
اخلاق اسلامی - سید محمد موسوی - (90131924-1)
ورود به کلاس
اخلاق اسلامی - میثم خزاعی فدافن - (90131924-3)
ورود به کلاس
اخلاق اسلامی - میثم خزاعی فدافن - (90131924-4)
ورود به کلاس
ادبیات پایداری - علی شاکری - (435312-1)
ورود به کلاس
ادبیات پایداری - علی شاکری - (435312-2)
ورود به کلاس
ادبیات پایداری - علی شاکری - (435312-3)
ورود به کلاس
ادبیات معاصر فارسی - حسین انبیایی - (435314-1)
ورود به کلاس
ادبیات معاصر فارسی - حسین انبیایی - (435314-2)
ورود به کلاس
ازمایشگاه مدارهای الکتریکی - لیلا ناظمی - (3344011-1)
ورود به کلاس
ازمایشگاه مهندسی نرم افزار - مهدی بردبار - (3344008-1)
ورود به کلاس
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی - ----- ----- - (23330014-2)
ورود به کلاس
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی - دکتر ناظمی- (23330014-1) اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی- (2332007-1)
ورود به کلاس
اصول طراحی کامپایلرها - لیلا ناظمی - (3342019-1) کامپایلر - (5363011-1)
ورود به کلاس
اصول و راهکارهای ترجمه - دکتر مرتضی تقوی - (435301-1)
ورود به کلاس
اصول و راهکارهای ترجمه - دکتر مرتضی تقوی - (435301-2) اصول و روش ترجمه - (4352016-1)
ورود به کلاس
اصول و روش تحقیق (1) - رویا موحد - (4352021-1)
ورود به کلاس
اصول و روش تحقیق (1) - رویا موحد - (4352021-2)
ورود به کلاس
اصول و روش تحقیق (2) - رویا موحد - (4352022-1)
ورود به کلاس
اصول و روش شناسی تمرین - دکتر علی اصغر مازنی - (23330018-1) اصول و روش شناسی تمرین - (2333009-1)
ورود به کلاس
اصول و روش شناسی تمرین - دکتر علی اصغر مازنی - (23330018-2)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (١) مبدأ و معاد (گروه مبانی نظری اسلام) - حامد ناصری - (90131907-1)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (١) مبدأ و معاد (گروه مبانی نظری اسلام) - حامد ناصری - (90131907-2)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (١) مبدأ و معاد (گروه مبانی نظری اسلام) - سید محمد موسوی - (90131907-3)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (١) مبدأ و معاد (گروه مبانی نظری اسلام) - سید محمد موسوی - (90131907-4)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (٢) نبوت و امامت (گروه مبانی نظری اسلام) - سید محمد موسوی - (90131908-2)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (٢) نبوت و امامت (گروه مبانی نظری اسلام) - میثم خزاعی فدافن - (90131908-3)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (٢) نبوت و امامت (گروه مبانی نظری اسلام) - میثم خزاعی فدافن - (90131908-5)
ورود به کلاس
اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره ) (گروه انقلاب اسلامی) - علی سعیدی نژاد - (90131921-1)
ورود به کلاس
انقلاب اسلامی ایران (گروه انقلاب اسلامی) - علی سعیدی نژاد - (90131905-1)
ورود به کلاس
انقلاب اسلامی ایران (گروه انقلاب اسلامی) - میثم خزاعی فدافن - (90131905-4)
ورود به کلاس
اکولوژی - دکتر سمیه گلدوی - (1314401-1)
ورود به کلاس
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش - دکتر لیلا مرتضائی - (23310004-1)
ورود به کلاس
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش - دکتر هما خالق زاده - (23310004-2)
ورود به کلاس
بدمینتون (1) - سیده فهیمه عابدیان - (23330028-2)
ورود به کلاس
بدمینتون (1) - ید الله زحمتکش - (23330028-1)
ورود به کلاس
بررسی مقابله ای ساخت جمله (1) - وحید محمدی - (4353020-1)
ورود به کلاس
بررسی مقابله ای ساخت جمله (1) - وحید محمدی - (4353020-2)
ورود به کلاس
برنامه سازی پیشرفته - زینب آسوده نای - (536303-1) برنامه سازی پیشرفته - (5363003-2)
ورود به کلاس
برنامه نویسی پیشرفته - احمد دربان حسینی - (334203-4) برنامه سازی پیشرفته - (3342004-1/ 3342004-5)
ورود به کلاس
برنامه نویسی پیشرفته - محبوبه فتاحی - (334203-6) برنامه سازی پیشرفته -(3342004-7)
ورود به کلاس
برنامه نویسی رایانه ای - سید نوید نبوی - (1311004-1)
ورود به کلاس
بسکتبال (1) - رضا نیازی - (23330025-1)
ورود به کلاس
بسکتبال (1) - زهرا عزیزی فدافن - (23330025-2)
ورود به کلاس
بسکتبال (1) - زهرا عزیزی فدافن - (23330025-3)
ورود به کلاس
بیان شفاهی داستان (1)- بهاره شهابی - (4352023-1)
ورود به کلاس
بیان شفاهی داستان (2) - منیر سیفی - (4352024-1)
ورود به کلاس
بیان شفاهی داستان (2) - منیر سیفی - (4352024-2)
ورود به کلاس
پایگاه داده ها - مهدی بردبار - (3343011-6) پایگاه داده ها - (5363008-2)
ورود به کلاس
پروژه تخصصی کارشناسی - دکتر میثم مجیدی خلیل آباد-(1313024-1)
ورود به کلاس
پروژه نرم افزار - ----- ----- - (3343016-1)
ورود به کلاس
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر - ----- ----- - (5363012-1)
ورود به کلاس
پمپ ها و ایستگاه های پمپاژ - داود هاشمی - (1313023-1)
ورود به کلاس
تاریخ تحلیلی صدر اسلام (گروه تاریخ و تمدن اسلامی) - اعظم صالحی - (90131903-1)
ورود به کلاس
تاریخ تحلیلی صدر اسلام (گروه تاریخ و تمدن اسلامی) - اعظم صالحی - (90131903-4)
ورود به کلاس
تاریخ تربیت بدنی و ورزش - حسین فرزانه - (23330007-1)
ورود به کلاس
تاریخ تربیت بدنی و ورزش - حسین فرزانه - (23330007-2)
ورود به کلاس
تحلیل و طراحی سیستم ها - راضیه حلیمی - (3343010-1)
ورود به کلاس
تربیت بدنی (1)-.........-(90131901-1)
ورود به کلاس
تربیت بدنی (1)-.........-(90131901-2)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (1) - حسن صادقی نخعی - (4353022-7)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (1) - حسن صادقی نخعی - (4353022-8)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (1) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353022-1)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (1) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353022-2)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (1) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353022-3)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (1) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353022-4)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (1) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353022-5)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (1) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353022-6)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - حسن صادقی نخعی - (4353023-3)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-1)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-2)
ورود به کلاس
ترجمه پیشرفته (1) - مهناز انتظاری - (4353005-1)
ورود به کلاس
ترجمه پیشرفته (1) - مهناز انتظاری - (4353005-2)
ورود به کلاس
ترجمه شفاهی (3) - علی یوسفی - (4353017-1)
ورود به کلاس
ترجمه شقاهی (2) - علی یوسفی - (4353016-1)
ورود به کلاس
ترجمه شقاهی (2) - علی یوسفی - (4353016-2)
ورود به کلاس
ترجمه شقاهی (2) - علی یوسفی - (4353016-3)
ورود به کلاس
ترجمه متون اقتصادی - دکتر مصطفی بهرامن - (4353008-1)
ورود به کلاس
ترجمه متون ساده - سهیل نقروانی - (4352019-1)
ورود به کلاس
ترجمه متون سیاسی - دکتر مصطفی بهرامن - (4353010-1)
ورود به کلاس
ترجمه متون سیاسی - دکتر مصطفی بهرامن - (4353010-2)
ورود به کلاس
ترجمه متون سیاسی - سهیل نقروانی - (4353010-3)
ورود به کلاس
ترجمه مکاتبات و اسناد (1) - ابوالفضل مهرجو - (4353011-1)
ورود به کلاس
ترجمه مکاتبات و اسناد (1) - ابوالفضل مهرجو - (4353011-2)
ورود به کلاس
ترجمه مکاتبات و اسناد (2) - ابوالفضل مهرجو - (4353012-1)
ورود به کلاس
ترجمه نوار و فیلم (1) - سهیل نقروانی - (4353018-1)
ورود به کلاس
ترجمه نوار و فیلم (1) - سهیل نقروانی - (4353018-2)
ورود به کلاس
تغذیه ورزشی و کنترل وزن - دکتر عصمت رشیدی - (23330013-1)
ورود به کلاس
تغذیه ورزشی و کنترل وزن - دکتر عصمت رشیدی - (23330013-2) ترکیب بدن و کنترل وزن - (2332006-1)
ورود به کلاس
تفسیر موضوعی قرآن (گروه آشنایی با منابع اسلامی) - حامد ناصری - (90131922-1)
ورود به کلاس
تنیس روی میز (1) - احمد نظری ترشیزی - (23330027-1)
ورود به کلاس
تنیس روی میز (1) - مریم گلی- (23330027-2)
ورود به کلاس
حرکات اصلاحی - دکتر علی اصغر مازنی - (23330006-1)
ورود به کلاس
حرکت شناسی ورزشی - دکتر عصمت رشیدی - (23330004-1)
ورود به کلاس
حل تمرین درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-خانم سمیرا حسنی
ورود به کلاس
خاکهای شور و سدیمی - دکتر سمیه گلدوی - (1314002-1)
ورود به کلاس
خواندن انگلیسی - متین برادران خاکسار - (435501-1)
ورود به کلاس
خواندن انگلیسی - متین برادران خاکسار - (435501-2)
ورود به کلاس
خواندن انگلیسی پایه - متین برادران خاکسار - (435100-1)
ورود به کلاس
خواندن انگلیسی پایه - متین برادران خاکسار - (435100-2)
ورود به کلاس
خواندن انگلیسی پیشرفته - مهرداد شیپوری - (435105-1) خواندن و درک مفاهیم (2) - (4352002-1)
ورود به کلاس
خواندن متون مطبوعاتی - علیرضا پورعلی - (4352030-1)
ورود به کلاس
خواندن متون مطبوعاتی - علیرضا پورعلی - (4352030-2)
ورود به کلاس
خواندن و درک مفاهیم (3) -مهرداد شیپوری- (4352003-1)
ورود به کلاس
داده کاوی - سمیرا حسنی - (5364002-1) مبانی داده کاوی-(3344053-8)
ورود به کلاس
دانش خانواده و جمعیت - دکتر احمد اکبری - (90131914-1)
ورود به کلاس
دانش خانواده و جمعیت - دکتر احمد اکبری - (90131914-4)
ورود به کلاس
دانش خانواده و جمعیت - رضا سالاری - (90131914-3)
ورود به کلاس
درآمدی بر ادبیات (1) - مهناز شیرخانی - (4352013-1)
ورود به کلاس
درآمدی بر ادبیات (1) - مهناز شیرخانی - (4352013-2)
ورود به کلاس
دستور انگلیسی - ابوالقاسم عبدی - (435502-1)
ورود به کلاس
دستور انگلیسی - ابوالقاسم عبدی - (435502-2)
ورود به کلاس
دستور انگلیسی پایه - ابوالقاسم عبدی - (435101-1)
ورود به کلاس
دستور انگلیسی پایه - ابوالقاسم عبدی - (435101-2)
ورود به کلاس
دستور انگلیسی پیشرفته - ابوالقاسم عبدی - (435106-1) دستور و نگارش(2) - (4352005-1)
ورود به کلاس
دو و میدانی (1) - آذر حمیدی - (23310012-2)
ورود به کلاس
دو و میدانی (1) - مسلم غلامی - (23310012-1)
ورود به کلاس
دو و میدانی (2) - مسلم غلامی - (23330020-1)
ورود به کلاس
دو و میدانی (2) -آذر حمیدی- (23330020-2)
ورود به کلاس
رابطه آب، خاک و گیاه - خوشه آبیاری و زهکشی - دکتر مهدی مکاری باغخیراتی - (1313028-1)
ورود به کلاس
رسم فنی و نقشه کشی - سید نوید نبوی - (1313004-1)
ورود به کلاس
رشد حرکتی - دکتر هما خالق زاده - (23330008-1)
ورود به کلاس
رشد حرکتی - دکتر هما خالق زاده - (23330008-2)
ورود به کلاس
روش پژوهش و ارائه - نغمه حاتمی - (334222-1) روش پژوهش و ارائه - (3342009-1)
ورود به کلاس
روش پژوهش و ارائه - نغمه حاتمی - (5361009-1)
ورود به کلاس
روش تدریس زبان خارجی - رویا موحد - (4352026-1)
ورود به کلاس
روش تدریس زبان خارجی - رویا موحد - (4352026-2)
ورود به کلاس
ریاضی عمومی (2) - جواد حسنی اسکندری - (5361004-1) ریاضی عمومی 2 - (536104-2)
ورود به کلاس
ریاضی عمومی 1 - دکتر محمد علی بهمنی - (334100-2) ریاضی عمومی (1) - (3341001-2) ریاضی عمومی 1 - (536101-3)
ورود به کلاس
ریاضی عمومی 1-سمانه اسماعیلی-(334110-1)
ورود به کلاس
ریاضی عمومی 3 - سمانه اسماعیلی - (536105-1) ریاضی عمومی (3)- (5361005-2)
ورود به کلاس
ریاضی عمومی1-دکتر سمیرا ملکی-(536110-1)
ورود به کلاس
ریاضی عمومی2 - دکتر سمیرا ملکی - (334101-4) ریاضیات (٢) - (1311002-1) ریاضی عمومی (2) - (3341002-1)
ورود به کلاس
ریاضیات (1) - جواد حسنی اسکندری - (1311001-1)
ورود به کلاس
ریاضیات گسسته - دکتر سمیرا ملکی - (334202-4) ریاضیات گسسته - (3342003-1)
ورود به کلاس
ریاضیات مهندسی - سمانه اسماعیلی - (3342010-1)
ورود به کلاس
ریاضیات مهندسی-دکتر محمد علی بهمنی-(3342010-4)
ورود به کلاس
ریزپردازنده و زبان اسمبلی - احمد رضازاده مقدم - (334215-1) ریزپردازنده و زبان اسمبلی/ ریزپردازنده1 - (3342016-1/ 5364018-1)
ورود به کلاس
ریزپردازنده و زبان اسمبلی - سلما محسنی - (3342016-6)
ورود به کلاس
زبان انگلیسی - بهاره شهابی - (90131910-1)
ورود به کلاس
زبان انگلیسی 2 - سیده راضیه قوامی - (90131930-1)
ورود به کلاس
زبان تخصصی - الهام دولخانی - (334210-4) زبان تخصصی - (3342008-1)
ورود به کلاس
زبان تخصصی - محمد رمضانیان - (334210-5) زبان تخصصی - (3342008-10)
ورود به کلاس
زبان تخصصی - محمد رمضانیان - (536108-1) زبان تخصصی - (5361008-2)
ورود به کلاس
زبان تخصصی- بهاره شهابی - (334210-7) زبان تخصصی- (334210-9) زبان تخصصی- (3342008-11)
ورود به کلاس
زبان دوم (1) - نسترن برادران خاکسار - (4353026-1)
ورود به کلاس
زبان دوم (1) - نسترن برادران خاکسار - (4353026-2)
ورود به کلاس
زبان فارسی - دکتر راضیه به آبادی - (90131909-3)
ورود به کلاس
زبان فارسی - دکتر راضیه به آبادی - (90131909-4)
ورود به کلاس
زبان فارسی - دکتر راضیه به آبادی - (90131909-5)
ورود به کلاس
زبان فارسی - هادی حاتمی کیا - (90131909-1)
ورود به کلاس
زراعت عمومی - خوشه آبیاری و زهکشی - جلال قدوسی - (1313026-1)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (1) - دکتر هما خالق زاده - (23310013-2)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (1) - محمد جواد رمضان نژاد - (23310013-1)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (2) - دکتر هما خالق زاده - (23330021-2)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (2) - دکتر هما خالق زاده - (23330021-3)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (2) - محمد جواد رمضان نژاد - (23330021-1)
ورود به کلاس
ساخت زبان فارسی - دکتر راضیه به آبادی - (435300-1) ساخت زبان فارسی - (4353001-2)
ورود به کلاس
ساختمان داده ها و الگوریتم ها - سلما محسنی - (334207-1) ساختمان های داده - (3342005-1)
ورود به کلاس
ساختمان داده ها و الگوریتم ها - لیلا ناظمی - (334207-6) ساختمان های داده- (3342005-8)
ورود به کلاس
ساختمان داده ها و الگوریتم ها - محبوبه فتاحی - (334207-4)
ورود به کلاس
ساختمان داده ها و الگوریتم ها - محبوبه فتاحی - (5363004-2)
ورود به کلاس
ساختمان داده ها و الگوریتم ها - نغمه حاتمی - (536304-1)
ورود به کلاس
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی - دکتر مهدی ناظمی - (23330003-1)
ورود به کلاس
سیستم های اطلاعات مدیریت - سمیرا حسنی - (3344055-1)
ورود به کلاس
سیستم های عامل - ابوالفضل یاوری خلیل آباد - (334217-1) سیستمهای عامل - (3342012-1)
ورود به کلاس
سیستمهای عامل - ابوالفضل یاوری خلیل آباد - (3342012-6)
ورود به کلاس
سیستمهای عامل - احمد رضازاده مقدم - (3342012-4) اصول سیستمهای عامل - (5363009-1) سیستمهای عامل (3342012-7)
ورود به کلاس
سیگنال ها و سیستم ها - فرامرز عجمی - (3342015-1)
ورود به کلاس
شبکه های کامپیوتری - احمد رضازاده مقدم - (334219-1) شبکه های کامپیوتری - (3342017-1) شبکه های کامپیوتری -(5364007-1)
ورود به کلاس
شیمی عمومی - دکتر سمیه گلدوی - (1311009-1)
ورود به کلاس
طراحی الگوریتم ها - دکتر حمیدرضا طهماسبی - (3342013-1)
ورود به کلاس
طراحی الگوریتم ها - محبوبه فتاحی - (3342013-6)
ورود به کلاس
طراحی زبان های برنامه سازی - نغمه حاتمی - (3343012-1)
ورود به کلاس
طراحی سازه های آبی (1) - سید نوید نبوی - (1313020-1)
ورود به کلاس
طراحی سامانه های آبیاری سطحی - خوشه آبیاری و زهکشی - دکتر مهدی مکاری باغخیراتی - (1313029-1)
ورود به کلاس
طراحی و تحلیل الگوریتم ها - زینب آسوده نای - (5363007-1)
ورود به کلاس
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال - سعید اسدی - (3342014-1)
ورود به کلاس
فعالیت بدنی و تندرستی - دکتر عصمت رشیدی - (23330002-1)
ورود به کلاس
فعالیتهای موزون (1)(داختران) - مهناز صحرانورد - (23330030-2)
ورود به کلاس
فعالیتهای موزون (1)(داختران) - مهناز صحرانورد - (23330030-4)
ورود به کلاس
فعالیتهای موزون (1)(داختران) - مهناز صحرانورد - (23330030-5)
ورود به کلاس
فن بیان - رویا موحد - (435110-1)
ورود به کلاس
فوتبال - فوتسال (1) - ----- ----- - (23330023-1)
ورود به کلاس
فوتبال - فوتسال (1) - ----- ----- - (23330023-2)
ورود به کلاس
فوتبال - فوتسال (1) - ----- ----- - (23330023-3)
ورود به کلاس
فوتبال - فوتسال (1) - ----- ----- - (23330023-4)
ورود به کلاس
فوتبال - فوتسال (1) - ----- ----- - (23330023-5)
ورود به کلاس
فوتبال - فوتسال (1) - ----- ----- - (23330023-6)
ورود به کلاس
فیزیولوژی انسان - دکتر عصمت رشیدی - (23310006-1)
ورود به کلاس
فیزیولوژی ورزشی - دکتر علی اصغر مازنی - (23330001-1)
ورود به کلاس
فیزیولوژی ورزشی - دکتر علی اصغر مازنی - (23330001-2)
ورود به کلاس
فیزیک (1) - دکتر زینب محمد حسینی نوه - (1311007-1) فیزیک مکانیک - (1221003-1)
ورود به کلاس
فیزیک1 - دکتر زینب محمد حسینی نوه - (334102-4) فیزیک1 - (334114-1)
ورود به کلاس
فیزیک2 - زینب محمدحسینی نوه - (334103-2) فیزیک (2) - (3341004-2)
ورود به کلاس
گرافیک کامپیوتری - الهام دولخانی - (334400-1) گرافیک کامپیوتری - (5364008-1/ 33440041-1)
ورود به کلاس
گیاه شناسی (1) - خوشه آبیاری و زهکشی - جلال قدوسی - (1313025-1)
ورود به کلاس
مباحث ویژه 2 - لیلا ناظمی - (3344003-6)
ورود به کلاس
مباحث ویژه1 - سعیده یوسف زاده - (334411-1) مباحث ویژه 1 - (3344002-1)
ورود به کلاس
مباحثی در علوم کامپیوتر - سلما محسنی - (5363010-1) مباحثی در علوم کامپیوتر - (536310-2)
ورود به کلاس
مبانی آنالیز ریاضی - دکتر امین حسینی - (5362005-1)
ورود به کلاس
مبانی آنالیز عددی - دکتر سمیرا ملکی - (5362009-1)
ورود به کلاس
مبانی احتمال - مجید عاقل - (536206-1)
ورود به کلاس
مبانی استعداد یابی ورزشی - دکتر مهدی ناظمی - (23330011-1) استعداد یابی در ورزش - (2332008-1)
ورود به کلاس
مبانی استعداد یابی ورزشی - دکتر مهدی ناظمی - (23330011-2)
ورود به کلاس
مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب - محبوبه فتاحی - (3344054-1)
ورود به کلاس
مبانی ترکیبیات - دکتر فاطمه قومنجانی - (536204-1) مبانی ترکیبیات - (5362004-2)
ورود به کلاس
مبانی جبر - دکتر امین حسینی - (536202-1) مبانی جبر - (5362002-2)
ورود به کلاس
مبانی داده کاوی - سلما محسنی - (3344053-1)
ورود به کلاس
مبانی زبان شناسی - مهرداد شیپوری - (435109-1)
ورود به کلاس
مبانی علوم ریاضی - سمانه اسماعیلی- (536201-1) مبانی علوم ریاضی -(536320-1)
ورود به کلاس
مبانی ماتریسها و جبر خطی - دکتر فاطمه قومنجانی - (5362003-1) مبانی ماتریسها و جبر خطی -(536203-2)
ورود به کلاس
مبانی محیط زیست - دکتر سمیه گلدوی - (1313009-1)
ورود به کلاس
مبانی مدیریت - دکتر مهدی ناظمی - (23310008-1)
ورود به کلاس
مبانی مدیریت - دکتر مهدی ناظمی - (23310008-2) اصول و مبانی مدیریت - (2334047-1)
ورود به کلاس
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها - دکتر امین حسینی - (5362008-1)
ورود به کلاس
مبانی نظریه و محاسبه - احمد رضازاده مقدم - (5363002-1)
ورود به کلاس
مبانی و روش های آبیاری - دکتر میثم مجیدی خلیل آباد - (1313010-1)
ورود به کلاس
مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش - حمزه سعادتمند - (23310001-1)
ورود به کلاس
مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش - حمزه سعادتمند - (23310001-2)
ورود به کلاس
مبانی کار آفرینی و اشتغال زایی ورزشی - دکتر هادی معماریان - (23330016-1)
ورود به کلاس
مبانی کارآفرینی-دکتر هادی معماریان خلیل آباد-(536450-1)
ورود به کلاس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - الهه سلیمانپور - (536103-1)
ورود به کلاس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - نغمه حاتمی - (536103-2) مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - ( 5361003-4) مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی(334200-8)
ورود به کلاس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-الهه سلیمانپور-(536113-1)
ورود به کلاس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-سمیرا حسنی-(334340-1)
ورود به کلاس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-نغمه حاتمی-(536103-11) (3342001-11)مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-(5361003-11) مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (334200-11)
ورود به کلاس
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - سمیرا حسنی - (334200-4)
ورود به کلاس
متون خارجی در علوم ورزشی - زهرا کیوانی - (23310002-1)
ورود به کلاس
متون خارجی در علوم ورزشی - زهرا کیوانی - (23310002-2)
ورود به کلاس
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی - لیلا ناظمی - (334208-2) مدارهای الکتریکی - (3342002-1)
ورود به کلاس
مدارهای منطقی - دکتر غلامرضا نساجیان - (536401-1) مدارهای منطقی - (5364001-2)
ورود به کلاس
مدارهای منطقی - فرامرز عجمی - (334205-4) مدارهای منطقی - (3342006-1)
ورود به کلاس
مدارهای منطقی - محبوبه فتاحی - (334205-6) مدارهای منطقی -(536401-2)
ورود به کلاس
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی - دکتر لیلا مرتضائی - (23330015-1)
ورود به کلاس
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی - دکتر لیلا مرتضائی - (23330015-2)
ورود به کلاس
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی - احمد نظری ترشیزی - (23330019-1)
ورود به کلاس
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی - احمد نظری ترشیزی - (23330019-2)
ورود به کلاس
مصالح و روشهای ساختمانی - دکتر میثم مجیدی خلیل آباد - (1223011-1) مصالح و روشهای ساختمانی - (1313019-1)
ورود به کلاس
معادلات دیفرانسیل - جواد حسنی اسکندری - (1311003-1)
ورود به کلاس
معادلات دیفرانسیل - دکتر امین حسینی - (536106-1)
ورود به کلاس
معادلات دیفرانسیل - دکتر فاطمه قومنجانی - (334104-4) معادلات دیفرانسیل - (3341006-1)
ورود به کلاس
معادلات دیفرانسیل - عباس قادریان ترشیز - (334104-6) معادلات دیفرانسیل - (3341006-6)
ورود به کلاس
معادلات دیفرانسیل -دکتر سمیرا ملکی-334104-5 معادلات دیفرانسیل -3341006-8
ورود به کلاس
معماری کامپیوتر - مهدی بردبار - (3342011-1) اصول سیستم های کامپیوتری - (5363005-1)
ورود به کلاس
مقاله نویسی - علی یوسفی- (4352028-2)
ورود به کلاس
مقاله نویسی -علی یوسفی - (4352028-1)
ورود به کلاس
مقاومت مصالح (١) - علی شریعتی - (1223006-1) مقاومت مصالح - (1313017-1)
ورود به کلاس
مقدمات بیومکانیک ورزشی - ----- ----- - (23330017-1)
ورود به کلاس
مقدمات بیومکانیک ورزشی - ----- ----- - (23330017-2)
ورود به کلاس
مقدمات جامعه شناسی ورزشی - احمد نظری ترشیزی - (23330012-1)
ورود به کلاس
مقدمات روانشناسی ورزشی - ملیحه اکبری - (23330010-1)
ورود به کلاس
مقدمات روانشناسی ورزشی - ملیحه اکبری - (23330010-2)
ورود به کلاس
مقدمات مکانیک حرکت انسان - ابراهیم روحانی - (23310007-1)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری - ----- ----- - (435503-3)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری - بهاره شهابی - (435503-1)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری - فریده عیسائی - (435503-2)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری پایه - ----- ----- - (435102-3)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری پایه - بهاره شهابی - (435102-1)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری پایه - فریده عیسائی - (435102-2)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری پیشرفته - بهاره شهابی - (435107-1) گفت و شنود (2) - (4352008-1)
ورود به کلاس
مهارت های مطالعه و یادگیری - فریده عیسائی - (435103-1) فنون یادگیری زبان - (4352015-1)
ورود به کلاس
مهندسی اینترنت - محبوبه فتاحی - (3343014-1)
ورود به کلاس
مهندسی زهکشی - دکتر مهدی مکاری باغخیراتی - (1223002-1) طراحی سامانه های زهکشی - خوشه آبیاری و زهکشی - (1313031-1)
ورود به کلاس
مهندسی منابع آب - دکتر عطااله جودوی - (1313022-1)
ورود به کلاس
مهندسی نرم افزار1 - مهدی بردبار - (334221-2) مهندسی نرم افزار - (3343013-1)
ورود به کلاس
نامه نگاری - محمد رحیمی نژاد - (4352025-1)
ورود به کلاس
نامه نگاری - محمد رحیمی نژاد - (4352025-2)
ورود به کلاس
نرم افزارهای ریاضی - دکتر فاطمه قومنجانی - (5364019-1)
ورود به کلاس
نظریه زبانها و ماشینها - دکتر حمیدرضا طهماسبی - (3342007-1)
ورود به کلاس
نقشه برداری (2) - حسن فلاحتی - (1313006-1)
ورود به کلاس
نقشه برداری تکمیلی - حسن فلاحتی - (1222002-1) نقشه برداری (1) - (1313005-1)
ورود به کلاس
نگارش انگلیسی پایه - ابوالقاسم عبدی - (435104-1) دستور و نگارش(2) - (4352005-1)
ورود به کلاس
نگارش انگلیسی پیشرفته - رویا موحد - (435108-1)
ورود به کلاس
نگارش انگلیسی پیشرفته - رویا موحد - (435108-2) نگارش پیشرفته - (4352006-1)
ورود به کلاس
نگارش انگلیسی پیشرفته - رویا موحد - (435108-3)
ورود به کلاس
نگارش فارسی - حسین انبیایی - (4353003-3)
ورود به کلاس
نگارش فارسی - دکتر راضیه به آبادی - (435306-1)
ورود به کلاس
نگارش فارسی - دکتر راضیه به آبادی - (435306-2)
ورود به کلاس
نمونه های شعر ساده - مهناز شیرخانی - (4352018-1)
ورود به کلاس
نمونه های شعر ساده - مهناز شیرخانی - (4352018-2)
ورود به کلاس
نمونه های نثر ساده - حسن صادقی نخعی - (4352017-1)
ورود به کلاس
هندبال (1) - سید علی عارفی پور - (23330026-1)
ورود به کلاس
هندبال (1) - سیده فهیمه عابدیان - (23330026-2)
ورود به کلاس
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره - سعید اسدی - (3342018-1) هوش مصنوعی - (5364005-1)
ورود به کلاس
هیدرولوژِی آبهای سطحی - دکتر عطااله جودوی - (1313012-1)
ورود به کلاس
هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته - علی شریعتی - (1313014-1)
ورود به کلاس
هیدرولیک مجاری روباز - دکتر مهدی مکاری باغخیراتی - (1313015-1)
ورود به کلاس
واژه شناسی - وحید محمدی - (4353004-1)
ورود به کلاس
واژه شناسی - وحید محمدی - (4353004-2)
ورود به کلاس
والیبال (1) - حمزه سعادتمند - (23330024-1)
ورود به کلاس
والیبال (1) - حمیده دوست پرست - (23330024-2)
ورود به کلاس
والیبال (1) - حمیده دوست پرست - (23330024-3)
ورود به کلاس
ورزش (1)-.........-(90131925-1)
ورود به کلاس
ورزش (1)-.........-(90131925-2)
ورود به کلاس
ورزش ها و بازی های بومی و سنتی - مسلم غلامی - (23330031-1)
ورود به کلاس
ورزش ها و بازی های بومی و سنتی - مسلم غلامی - (23330031-2) ورزش ها و بازی های بومی و سنتی - (23330031-3)
ورود به کلاس
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه - حسن صادقی نخعی - (4352020-1)
ورود به کلاس
کارگاه برنامه نویسی پیشرفته - حنانه رجبیون - (334204-6)
ورود به کلاس
کارگاه برنامه نویسی پیشرفته - حنانه رجبیون- (334204-4)
ورود به کلاس
کارگاه عمومی یا کارگاه برق - صالح رجب پور - (334107-5)
ورود به کلاس
کارگاه کامپیوتر - نغمه حاتمی - (536107-1) کارگاه کامپیوتر - (5361007-2) کارگاه کامپیوتر1(536120-1)
ورود به کلاس
کارگاه کامپیوتر- حنانه رجبیون - (334116-1)
ورود به کلاس
کارگاه کامپیوتر- حنانه رجبیون - (334116-2)
ورود به کلاس
کارورزی ورزش های انفرادی - ----- ----- - (23330036-1)
ورود به کلاس
کارورزی ورزش های پایه - ----- ----- - (23330035-1)
ورود به کلاس
کشتی (1) (پسران) - رضا جاهد نظامی - (23330029-1)
ورود به کلاس
کشتی (1) (پسران) - رضا جاهد نظامی - (23330029-3)
ورود به کلاس
کلیات زبان شناسی (1) - مهرداد شیپوری - (4352011-1) مبانی زبان شناسی - مهرداد شیپوری - (435109-2)
ورود به کلاس
کلیات زبان شناسی (2) - مهرداد شیپوری - (4352012-1)
ورود به کلاس
کیفیت آب - خوشه آبیاری و زهکشی - دکتر عطااله جودوی - (1313032-1)
ورود به کلاس
یادگیری حرکتی - آذر حمیدی - (23330009-1) یادگیری حرکتی - (2332005-1)
ورود به کلاس