:: اطلاعيه مهم در مورد برگزاري امتحانات به صورت مجازي و اينترنتي


دانشجوی گرامی،

با توجه به نزدیک شدن زمان امتحانات نیمسال اول و لزوم به روزرسانی سامانه های آموزش مجازی، از همه دانشجویان محترم تقاضا می گردد نسبت به نکات زیر توجه نمایند.