تذكرات خیلی مهم

نام درس - استاد توضيحات عملیات
آبهای زیر زمینی - دکتر عطااله جودوی - (1313013-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه ریزپردازنده ها - سلما محسنی - (3342022-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه سیستم های عامل - ابوالفضل یاوری خلیل آباد - (3342020-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه شبکه های کامییوتری - احمد رضازاده مقدم - (3342023-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه علوم ورزشی - دکتر علی اصغر مازنی - (23340016-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه علوم ورزشی - دکتر علی اصغر مازنی - (23340016-2)
ورود به کلاس
آزمایشگاه فیزیک2 - ابراهیم روحانی - (334106-2)
ورود به کلاس
آزمایشگاه فیزیک2 - دکتر زینب محمد حسینی نوه - (334106-1) آزمایشگاه فیزیک (2)(3341008-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی - علی اصغر موذن - (334209-1) ازمایشگاه مدارهای الکتریکی(3344011-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی - علی اصغر موذن - (334209-2) ازمایشگاه مدارهای الکتریکی(3344011-2)
ورود به کلاس
آزمایشگاه مدارهای منطقی - دکتر غلامرضا نساجیان - (334206-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه مدارهای منطقی - دکتر غلامرضا نساجیان - (334206-2)
ورود به کلاس
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر - دکتر غلامرضا نساجیان - (3342021-1)
ورود به کلاس
آزمایشگاه هیدرولیک ( مجاری بسته و روباز ) - سید نوید نبوی - (1313016-1)
ورود به کلاس
آزمون سازی زبان - مهرداد شیپوری - (4352027-1)
ورود به کلاس
آزمون سازی زبان - مهرداد شیپوری - (4352027-2)
ورود به کلاس
آسیب شناسی ورزشی - دکتر آذر حمیدی - (23330005-1)
ورود به کلاس
آشنایی با ادبیات معاصر ایران - دکتر راضیه به آبادی - (4353002-1)
ورود به کلاس
آشنایی با ادبیات معاصر ایران - دکتر راضیه به آبادی - (4353002-2)
ورود به کلاس
آشنایی با بازار ترجمه - سهیل نقروانی - (435329-1) آوا شناسی انگلیسی - (4352010-1)
ورود به کلاس
آشنایی با بازار ترجمه - سهیل نقروانی - (435329-2) آوا شناسی انگلیسی - (4352010-2)
ورود به کلاس
آشنایی با بازار ترجمه - سهیل نقروانی - (435329-3)
ورود به کلاس
آشنایی با شعر انگلیسی - مهناز شیرخانی - (435313-1)
ورود به کلاس
آشنایی با شعر انگلیسی - مهناز شیرخانی - (435313-2)
ورود به کلاس
آشنایی با مهارت های زندگی دانشجویی-دکتراکبری- (90131928-1)
ورود به کلاس
آشنایی با نثر انگلیسی - علی نوری - (435325-1) نمونه های نثر ساده-(4352017 -1) خواندن و درک مفاهیم (3)-(1-4352003 )
ورود به کلاس
آمادگی جسمانی (2) - - (23310010-1)
ورود به کلاس
آمادگی جسمانی (2) - الهه فرازمند - (23310010-2)
ورود به کلاس
آمادگی جسمانی (2) - الهه فرازمند - (23310010-4)
ورود به کلاس
آمادگی جسمانی (2) - حسین فرزانه - (23310010-3)
ورود به کلاس
آمار مهندسی - دکتر سمیه گلدوی - (1311006-1)
ورود به کلاس
آمار و احتمال مهندسی - دکتر مجید عاقل - (334105-2) آمار و احتمال مهندسی(3341005-2) آمار و احتمال مهندسی(334105-1)
ورود به کلاس
آناتومی انسان -دکتر عصمت رشیدی-(23310005-1)
ورود به کلاس
آنالیز عددی - سمانه اسماعیلی - (5364011-1)
ورود به کلاس
احتمال (1) - محسن جمالی - (5364003-1)
ورود به کلاس
اخلاق اسلامی - سید محمد موسوی - (90131924-1)
ورود به کلاس
اخلاق اسلامی - میثم خزاعی فدافن - (90131924-2)
ورود به کلاس
ادبیات پایداری - علی شاکری - (435312-1) بیان شفاهی داستان(1) - ( 1-4352023)
ورود به کلاس
ادبیات معاصر فارسی - دکتر راضیه به آبادی - (435314-1)
ورود به کلاس
ازمایشگاه پایگاه داده - سمیرا حسنی - (3344010-1)
ورود به کلاس
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی - ----- ----- - (23330014-1)
ورود به کلاس
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی - ----- ----- - (23330014-2)
ورود به کلاس
اصول سیستمهای عامل - احمد رضازاده مقدم - (5363009-1)
ورود به کلاس
اصول سیستمهای کامپیوتری - احمد رضازاده مقدم - (536305-1) اصول سیستم های کامپیوتری(5363005-1)
ورود به کلاس
اصول طراحی پایگاه داده ها - سمیرا حسنی - (334301-1)
ورود به کلاس
اصول طراحی کامپایلرها - الهام دولخانی - (3342019-1)
ورود به کلاس
اصول و راهکارهای ترجمه - دکتر مصطفی بهرامن - (435301-1) اصول و روش ترجمه - (1-4352016 )
ورود به کلاس
اصول و روش تحقیق (2) - مجتبی تدینی فر - (4352022-1)
ورود به کلاس
اصول و روش تحقیق (2) - مجتبی تدینی فر - (4352022-2)
ورود به کلاس
اصول و روش تحقیق (2) - مجتبی تدینی فر - (4352022-3)
ورود به کلاس
اصول و روش تحقیق (2) - مجتبی تدینی فر - (4352022-4)
ورود به کلاس
اصول و روش تدریس - رویا موحد - (435321-1)
ورود به کلاس
اصول و روش تدریس - رویا موحد - (435321-2)
ورود به کلاس
اصول و روش تدریس - رویا موحد - (435321-3)
ورود به کلاس
اصول و روش شناسی تمرین - دکتر عصمت رشیدی - (23330018-1)
ورود به کلاس
اصول و روش شناسی تمرین - دکتر عصمت رشیدی - (23330018-2)
ورود به کلاس
اصول و مبانی نظری - دکتر مرتضی تقوی - (4353024-1)
ورود به کلاس
اصول و مبانی نظری - دکتر مرتضی تقوی - (4353024-2)
ورود به کلاس
اقتصاد مهندسی - خوشه آبیاری و زهکشی - نجمه مجیدی خلیل آباد - (1313034-1)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (١) مبدأ و معاد (گروه مبانی نظری اسلام) - میثم خزاعی فدافن - (90131907-1)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (٢) نبوت و امامت (گروه مبانی نظری اسلام) - میثم خزاعی فدافن - (90131908-1)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (٢) نبوت و امامت (گروه مبانی نظری اسلام) - میثم خزاعی فدافن - (90131908-2)
ورود به کلاس
اندیشه اسلامی (٢) نبوت و امامت (گروه مبانی نظری اسلام) - میثم خزاعی فدافن - (90131908-3)
ورود به کلاس
انقلاب اسلامی ایران (گروه انقلاب اسلامی) - علی سعیدی نژاد - (90131905-1) انقلاب اسلامی و ریشه های آن-(1229002-1)
ورود به کلاس
انقلاب اسلامی ایران (گروه انقلاب اسلامی) - میثم خزاعی فدافن - (90131905-2)
ورود به کلاس
اکولوژی - دکتر سمیه گلدوی - (1314401-1)
ورود به کلاس
ایستایی - علی شریعتی - (1313002-1)
ورود به کلاس
باغبانی عمومی - خوشه آبیاری و زهکشی - محمد رجب زاده - (1313027-1)
ورود به کلاس
بدمینتون (1) - سیده فهیمه عابدیان - (23330028-2)
ورود به کلاس
بدمینتون (1) - ید الله زحمتکش - (23330028-1)
ورود به کلاس
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (1) - علی شاکری - (4352029-1)
ورود به کلاس
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (1) - علی شاکری - (4352029-2)
ورود به کلاس
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (2) - محمد رمضانیان - (4353007-1)
ورود به کلاس
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (2) - محمد رمضانیان - (4353007-2)
ورود به کلاس
بررسی مقابله ای ساخت جمله (1) - وحید محمدی - (4353020-1)
ورود به کلاس
برنامه سازی پیشرفته - زینب آسوده نای - (334341-1) برنامه نویسی پیشرفته(334203-1) برنامه نویسی پیشرفته (3342004-1)
ورود به کلاس
برنامه سازی پیشرفته - سلما محسنی - (536303-2) برنامه سازی پیشرفته(536326-1) و برنامه سازی پیشرفته(5363003-1)
ورود به کلاس
برنامه نویسی رایانه ای - دکتر عطااله جودوی - (1311004-1)
ورود به کلاس
بسکتبال (1) - رضا نیازی - (23330025-1)
ورود به کلاس
بسکتبال (1) - زهرا عزیزی فدافن - (23330025-2)
ورود به کلاس
بهینه سازی خطی - دکتر فاطمه قومنجانی - (5364010-1)
ورود به کلاس
پایگاه داده ها - سمیرا حسنی - (3343029-1)
ورود به کلاس
پایگاه داده ها - نغمه حاتمی - (5363008-1) پایگاه داده ها - (536308-1)
ورود به کلاس
پروژه نرم افزار - ----- ----- - (3343016-1)
ورود به کلاس
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر - ----- ----- - (5363012-1)
ورود به کلاس
پیاده سازی سیستم پایگاه داده - فائزه رمضانی - (3344052-1)
ورود به کلاس
تاریخ تحلیلی صدر اسلام (گروه تاریخ و تمدن اسلامی) - اعظم صالحی - (90131903-1) تاریخ اسلام-( 1229003-1)
ورود به کلاس
تاریخ تحلیلی صدر اسلام (گروه تاریخ و تمدن اسلامی) - اعظم صالحی - (90131903-2)
ورود به کلاس
تاریخ تحلیلی صدر اسلام (گروه تاریخ و تمدن اسلامی) - اعظم صالحی - (90131903-3)
ورود به کلاس
تاریخ تربیت بدنی و ورزش - حسین فرزانه - (23330007-1)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-1)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-2)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-3)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-4)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-5)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-6)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-7)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-8)
ورود به کلاس
ترجمه انفرادی (2) - دکتر مصطفی بهرامن - (4353023-9)
ورود به کلاس
ترجمه پیشرفته (1) - مهناز انتظاری - (4353005-1)
ورود به کلاس
ترجمه پیشرفته (2) - مهناز انتظاری - (4353006-1)
ورود به کلاس
ترجمه پیشرفته (2) - مهناز انتظاری - (4353006-2)
ورود به کلاس
ترجمه شفاهی (1) - علی یوسفی - (4353015-1)
ورود به کلاس
ترجمه شفاهی (1) - علی یوسفی - (4353015-2)
ورود به کلاس
ترجمه شفاهی (3) - علی یوسفی - (4353017-1)
ورود به کلاس
ترجمه شفاهی (3) - علی یوسفی - (4353017-2)
ورود به کلاس
ترجمه متون ادبی - مهدی داوری ترشیزی - (4353025-1)
ورود به کلاس
ترجمه متون ادبی - مهدی داوری ترشیزی - (4353025-2)
ورود به کلاس
ترجمه متون اقتصادی - محمد رمضانیان - (4353008-1)
ورود به کلاس
ترجمه متون اقتصادی - محمد رمضانیان - (4353008-2)
ورود به کلاس
ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی - حسن صادقی نخعی - (435305-1) ترجمه متون ساده - (4352019-1)
ورود به کلاس
ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی - حسن صادقی نخعی - (435305-2)
ورود به کلاس
ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی - حسن صادقی نخعی - (435305-3) ترجمه متون ساده - (4352019-2)
ورود به کلاس
ترجمه متون مطبوعاتی (1) - ابوالفضل مهرجو - (4353013-1)
ورود به کلاس
ترجمه متون مطبوعاتی (1) - ابوالفضل مهرجو - (4353013-2)
ورود به کلاس
ترجمه مکاتبات و اسناد (2) - محمد رمضانیان - (4353012-1)
ورود به کلاس
ترجمه مکاتبات و اسناد (2) - محمد رمضانیان - (4353012-2)
ورود به کلاس
ترجمه نوار و فیلم (1) - سهیل نقروانی - (4353018-1)
ورود به کلاس
ترجمه نوار و فیلم (1) - سهیل نقروانی - (4353018-2)
ورود به کلاس
تغذیه ورزشی و کنترل وزن - دکتر عصمت رشیدی - (23330013-1)
ورود به کلاس
تفسیر موضوعی قرآن (گروه آشنایی با منابع اسلامی) - حامد ناصری - (90131922-1) متون اسلامی ( آموزش زبان عربی ) - ( 1229004-1)
ورود به کلاس
تفسیر موضوعی قرآن (گروه آشنایی با منابع اسلامی) - حامد ناصری - (90131922-2)
ورود به کلاس
تفسیر موضوعی قرآن (گروه آشنایی با منابع اسلامی) - حامد ناصری - (90131922-3)
ورود به کلاس
تنیس روی میز (1) - احمد نظری ترشیزی - (23330027-1)
ورود به کلاس
تنیس روی میز (1) - دکتر لیلا مرتضائی - (23330027-2)
ورود به کلاس
تنیس روی میز (2) - احمد نظری ترشیزی - (23340030-1)
ورود به کلاس
تنیس روی میز (2) - دکتر لیلا مرتضائی - (23340030-2)
ورود به کلاس
تنیس روی میز (2) - دکتر لیلا مرتضائی - (23340030-3)
ورود به کلاس
جبر خطی عددی - دکتر فاطمه قومنجانی - (5362007-1)
ورود به کلاس
جبر خطی کاربردی - دکتر سمیرا ملکی - (334214-1)
ورود به کلاس
جبر خطی کاربردی - دکتر سمیرا ملکی - (334214-2)
ورود به کلاس
حرکات اصلاحی - دکتر علی اصغر مازنی - (23330006-1)
ورود به کلاس
حرکات اصلاحی - دکتر علی اصغر مازنی - (23330006-2)
ورود به کلاس
حفاظت آب و خاک - دکتر سمیه گلدوی - (1313021-1)
ورود به کلاس
خاکشناسی عمومی - دکتر سمیه گلدوی - (1313007-1)
ورود به کلاس
خواندن انگلیسی - حسین هزاری - (435501-1)
ورود به کلاس
خواندن انگلیسی پایه - حسین هزاری - (435100-1)
ورود به کلاس
خواندن انگلیسی پیشرفته - متین برادران خاکسار - (435105-1)
ورود به کلاس
خواندن انگلیسی پیشرفته - متین برادران خاکسار - (435105-2) خواندن و درک مفاهیم (2) - (4352002-1)
ورود به کلاس
خواندن متون مطبوعاتی - علیرضا پورعلی - (4352030-1)
ورود به کلاس
خواندن متون مطبوعاتی - علیرضا پورعلی - (4352030-2)
ورود به کلاس
داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی - منیر سیفی - (435303-1)
ورود به کلاس
داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی - منیر سیفی - (435303-2) بیان شفاهی داستان (2) - (4352024-2)
ورود به کلاس
دانش خانواده و جمعیت - رضا سالاری - (90131914-1)
ورود به کلاس
دانش خانواده و جمعیت - رضا سالاری - (90131914-2)
ورود به کلاس
درآمدی بر ادبیات (1) - محمد رمضانیان - (4352013-1)
ورود به کلاس
درآمدی بر ادبیات (2) - مهناز شیرخانی - (4352014-1)
ورود به کلاس
درآمدی بر ادبیات (2) - مهناز شیرخانی - (4352014-2)
ورود به کلاس
دستور انگلیسی - ابوالقاسم عبدی - (435502-1)
ورود به کلاس
دستور انگلیسی پایه - ابوالقاسم عبدی - (435101-1)
ورود به کلاس
دستور انگلیسی پیشرفته - ابوالقاسم عبدی - (435106-1)
ورود به کلاس
دستور انگیسی پیشرفته - ابوالقاسم عبدی - (435106-2) دستور و نگارش(2) - (4352005-1)
ورود به کلاس
دو و میدانی (2) - زهرا حمیدی کسرینه - (23330020-2)
ورود به کلاس
دو و میدانی (2) - زهرا حمیدی کسرینه - (23330020-3)
ورود به کلاس
دو و میدانی (2) - زهرا حمیدی کسرینه - (23330020-4)
ورود به کلاس
دو و میدانی (2) - مسلم غلامی - (23330020-1)
ورود به کلاس
رشد حرکتی - دکتر هما خالق زاده - (23330008-1)
ورود به کلاس
روش پژوهش و ارائه - الهه سلیمانپور - (3342009-1)
ورود به کلاس
ریاضی عمومی 2 - جواد حسنی اسکندری - (334111-2) ریاضی عمومی2(334101-2) ریاضی عمومی(2)(3341002-2)
ورود به کلاس
ریاضی عمومی 2 - دکتر امین حسینی - (536104-1) ریاضی عمومی2(536111-1)
ورود به کلاس
ریاضی عمومی 3 - دکتر محمد علی بهمنی - (536105-1) ریاضی عمومی (3)(5361005-1) ریاضی عمومی2-(334101-3)
ورود به کلاس
ریاضی عمومی1 - جواد حسنی اسکندری - (536110-1) ریاضیات (1) - (1311001-1)
ورود به کلاس
ریاضیات (٢) - جواد حسنی اسکندری - (1311002-1) ریاضی عمومی 2 - (334111-1)
ورود به کلاس
ریاضیات گسسته - دکتر امین حسینی - (334342-1) ریاضیات گسسته(334202-1) ریاضیات گسسته(3342003-1)
ورود به کلاس
ریاضیات گسسته - دکتر سمیرا ملکی - (334342-2) ریاضیات گسسته(334202-2)
ورود به کلاس
ریزپردازنده و زبان اسمبلی - سلما محسنی - (3342016-2)
ورود به کلاس
زبان انگلیسی - سیده یاسمن عارفی پور - (90131910-1)
ورود به کلاس
زبان انگلیسی - مرتضی کاظمی - (90131910-2)
ورود به کلاس
زبان تخصصی - بهاره شهابی - (536108-1) زبان تخصصی(5361008-1)
ورود به کلاس
زبان تخصصی - سیده راضیه قوامی - (334210-1) زبان تخصصی - (3342008-1)
ورود به کلاس
زبان تخصصی - فریده غلامی - (334210-2)
ورود به کلاس
زبان شناسی کاربردی - مهرداد شیپوری - (435307-1)
ورود به کلاس
زبان شناسی کاربردی - مهرداد شیپوری - (435307-2)
ورود به کلاس
زبان شناسی کاربردی - مهرداد شیپوری - (435307-3) کلیات زبان شناسی (2)-(4352012 -3)
ورود به کلاس
زبان فارسی عمومی/دکتر راضیه به آبادی/( 90131909-1)
ورود به کلاس
زمین شناسی - دکتر عطااله جودوی - (1311008-1)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (1) - ----- ----- - (23310013-2)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (1) - محمد جواد رمضان نژاد - (23310013-1)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (2) - ----- ----- - (23330021-1)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (2) - ----- ----- - (23330021-3)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (2) - ----- ----- - (23330021-4)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (2) - ----- ----- - (23330021-5)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (2) - ----- ----- - (23330021-6)
ورود به کلاس
ژیمناستیک (2) - دکتر هما خالق زاده - (23330021-2)
ورود به کلاس
ساخت زبان فارسی - دکتر راضیه به آبادی - (435300-1) ساخت زبان فارسی - (4353001-1)
ورود به کلاس
ساختمان داده ها و الگوریتم ها - ابوالفضل یاوری خلیل آباد - (334207-1) ساختمان های داده(3342005-1)
ورود به کلاس
ساختمان داده ها و الگوریتم ها - ابوالفضل یاوری خلیل آباد - (334207-2) ساختمان های داده(3342005-2)
ورود به کلاس
ساختمان داده ها و الگوریتم ها - سعیده یوسف زاده - (536304-1) ساختمان داده ها و الگوریتم ها(5363004-1)
ورود به کلاس
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی - دکتر مهدی ناظمی - (23330003-1)
ورود به کلاس
سیستمهای عامل - ابوالفضل یاوری خلیل آباد - (3342012-1)
ورود به کلاس
سیگنال ها و سیستم ها - دکتر غلامرضا نساجیان - (3342015-1)
ورود به کلاس
شبکه های کامپیوتری - لیلا ناظمی - (5364007-1)
ورود به کلاس
شبکه های کامییوتری - احمد رضازاده مقدم - (3342017-1)
ورود به کلاس
شطرنج - حسین حسن نژاد - (23340064-1)
ورود به کلاس
شطرنج - حسین حسن نژاد - (23340064-2)
ورود به کلاس
شطرنج - حسین حسن نژاد - (23340064-3)
ورود به کلاس
شنا (1) - ----- ----- - (23310011-1)
ورود به کلاس
شنا (1) - ----- ----- - (23310011-2)
ورود به کلاس
شنا (1) - ----- ----- - (23310011-3)
ورود به کلاس
شنا (1) - ----- ----- - (23310011-4)
ورود به کلاس
شنا (1) - ----- ----- - (23310011-5)
ورود به کلاس
شنا (1) - ----- ----- - (23310011-6)
ورود به کلاس
شنا (1) - ----- ----- - (23310011-7)
ورود به کلاس
شنا (1) - ----- ----- - (23310011-8)
ورود به کلاس
شنا (2) - ----- ----- - (23330022-2)
ورود به کلاس
شنا (2) - ----- ----- - (23330022-3)
ورود به کلاس
شنا (2) - صادق جعفرزاده - (23330022-1)
ورود به کلاس
شیمی عمومی - دکتر سمیه گلدوی - (1311009-1)
ورود به کلاس
طراحی الگوریتم ها - دکتر حمیدرضا طهماسبی - (3342013-1) طراحی الگوریتم ها(334300-1)
ورود به کلاس
طراحی زبان های برنامه سازی - نغمه حاتمی - (3343012-1)
ورود به کلاس
طراحی سازه های آبی (1) - سید نوید نبوی - (1313020-1)
ورود به کلاس
طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار - خوشه آبیاری و زهکشی - دکتر میثم مجیدی خلیل آباد - (1313030-1)
ورود به کلاس
طراحی سامانه های آبیاری سطحی - خوشه آبیاری و زهکشی - دکتر مهدی مکاری باغخیراتی - (1313029-1)
ورود به کلاس
طراحی و تحلیل الگوریتم ها - محبوبه فتاحی - (5363007-1)
ورود به کلاس
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال - فرامرز عجمی - (3342014-1)
ورود به کلاس
فعالیت بدنی و تندرستی - دکتر عصمت رشیدی - (23330002-1)
ورود به کلاس
فعالیت بدنی و تندرستی - دکتر عصمت رشیدی - (23330002-2)
ورود به کلاس
فعالیتهای موزون (1)(دختران) - مهناز صحرانورد - (23330030-2)
ورود به کلاس
فن بیان - رویا موحد - (435110-1)
ورود به کلاس
فن بیان - رویا موحد - (435110-2) فنون یادگیری زبان - (4352015-1)
ورود به کلاس
فناوری در ورزش - دکتر مهدی ناظمی - (23340018-1)
ورود به کلاس
فناوری در ورزش - دکتر مهدی ناظمی - (23340018-2)
ورود به کلاس
فوتبال - فوتسال (1) - حسین کرد - (23330023-1)
ورود به کلاس
فوتبال - فوتسال (1) - زهره بختیاری - (23330023-2)
ورود به کلاس
فیزیولوژی انسان - دکتر عصمت رشیدی - (23310006-1)
ورود به کلاس
فیزیولوژی ورزشی - دکتر علی اصغر مازنی - (23330001-1)
ورود به کلاس
فیزیک (1) - دکتر زینب محمد حسینی نوه - (1311007-1)
ورود به کلاس
فیزیک 2 - دکتر زینب محمد حسینی نوه - (334115-1) فیزیک2(334103-1)
ورود به کلاس
فیزیک 2 - دکتر زینب محمد حسینی نوه - (334115-2)
ورود به کلاس
فیزیک عمومی - دکتر زینب محمد حسینی نوه - (536102-1) فیزیک عمومی1(536114-1) فیزیک 1- (334114-1)
ورود به کلاس
گرافیک کامپیوتری - احمد رضازاده مقدم - (5364008-1)
ورود به کلاس
مباحث ویژه 2 - احمد دربان حسینی - (3344003-2) برنامه نویسی وب(334325-1) مباحث ویژه 1(3344002-2)
ورود به کلاس
مباحث ویژه 2 - زینب آسوده نای - (3344003-1) مباحث ویژه 1(3344002-1)
ورود به کلاس
مباحثی در علوم کامپیوتر - محبوبه فتاحی - (5363010-1)
ورود به کلاس
مبانی آنالیز ریاضی - دکتر امین حسینی - (536205-1) مبانی آنالیز ریاضی(5362005-2)
ورود به کلاس
مبانی آنالیز عددی - آسیه یوسف پور - (536209-1) مبانی آنالیز عددی(5362009-1)
ورود به کلاس
مبانی احتمال - دکتر مجید عاقل - (536206-1) مبانی احتمال(536324-1)
ورود به کلاس
مبانی استعدادیابی ورزشی - دکتر مهدی ناظمی - (23330011-1)
ورود به کلاس
مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب - سمیرا حسنی - (3344054-1) بازیابی اطلاعات(334307-1)
ورود به کلاس
مبانی ترکیبیات - آسیه یوسف پور - (536322-1)
ورود به کلاس
مبانی جبر - دکتر امین حسینی - (536202-1) مبانی جبر(5362002-2)
ورود به کلاس
مبانی داده کاوی - الهه سلیمانپور - (3344053-1)
ورود به کلاس
مبانی زبان شناسی - مهرداد شیپوری - (435109-1) کلیات زبان شناسی (1) - (1-4352011 )
ورود به کلاس
مبانی زهکشی - دکتر مهدی مکاری باغخیراتی - (1313011-1)
ورود به کلاس
مبانی علوم ریاضی - سمانه اسماعیلی - (536201-1) مبانی علوم ریاضی(536320-1)
ورود به کلاس
مبانی ماتریسها و جبر خطی - دکتر فاطمه قومنجانی - (536203-1) مبانی ماتریسها و جبر خطی(5362003-1)
ورود به کلاس
مبانی مدیریت - دکتر مهدی ناظمی - (23310008-1)
ورود به کلاس
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها - حسنا جعفرمنش - (5362008-1)
ورود به کلاس
مبانی نظریه محاسبه - سلما محسنی - (536302-1) مبانی نظریه و محاسبه(5363002-1)
ورود به کلاس
مبانی کار آفرینی - دکتر هادی معماریان خلیل آباد - (5364024-1)
ورود به کلاس
مبانی کار آفرینی و اشتغال زایی ورزشی - دکتر مهدی ناظمی - (23330016-1)
ورود به کلاس
مبانی کار آفرینی و اشتغال زایی ورزشی - دکتر مهدی ناظمی - (23330016-2)
ورود به کلاس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - لیلا ناظمی - (536103-1) مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(536113-1)
ورود به کلاس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - نغمه حاتمی - (536113-2)
ورود به کلاس
مبانی کشاورزی - دکتر میثم مجیدی خلیل آباد - (1313008-1)
ورود به کلاس
متون خارجی در علوم ورزشی - زهرا کیوانی - (23310002-1)
ورود به کلاس
محاسبات عددی -سید نوید نبوی - (1311005-1)
ورود به کلاس
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی - دکتر غلامرضا نساجیان - (334208-1) مدارهای الکتریکی(3342002-1)
ورود به کلاس
مدارهای منطقی - دکتر غلامرضا نساجیان - (536401-1) مدارهای منطقی(5364001-1)
ورود به کلاس
مدارهای منطقی - فرامرز عجمی - (334205-1) مدارهای منطقی(3342006-1)
ورود به کلاس
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی - دکتر لیلا مرتضائی - (23330015-1)
ورود به کلاس
معادلات دیفرانسیل - دکتر فاطمه قومنجانی - (536106-1) معادلات دیفرانسیل(5361006-1)
ورود به کلاس
معادلات دیفرانسیل - عباس قادریان ترشیز - (334104-1)
ورود به کلاس
معماری کامپیوتر - زینب آسوده نای - (334211-1)
ورود به کلاس
معماری کامپیوتر - زینب آسوده نای - (334211-2) معماری کامپیوتر(3342011-2)
ورود به کلاس
مقاله نویسی - رویا موحد - (4352028-1)
ورود به کلاس
مقاله نویسی - رویا موحد - (4352028-2)
ورود به کلاس
مقدمات بیومکانیک ورزشی - احمد نظری ترشیزی - (23330017-1)
ورود به کلاس
مقدمات بیومکانیک ورزشی - احمد نظری ترشیزی - (23330017-2)
ورود به کلاس
مقدمات جامعه شناسی ورزشی - احمد نظری ترشیزی - (23330012-1)
ورود به کلاس
مقدمات جامعه شناسی ورزشی - احمد نظری ترشیزی - (23330012-2)
ورود به کلاس
مقدمات روانشناسی ورزشی - دکتر ملیحه اکبری - (23330010-1)
ورود به کلاس
مقدمات روانشناسی ورزشی - دکتر ملیحه اکبری - (23330010-2)
ورود به کلاس
مقدمات مکانیک حرکت انسان - ابراهیم روحانی - (23310007-1)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری - بهاره شهابی - (435503-1)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری پایه - بهاره شهابی - (435102-1)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری پیشرفته - بهاره شهابی - (435107-1)
ورود به کلاس
مهارت های شنیداری و گفتاری پیشرفته - بهاره شهابی - (435107-2) گفت و شنود (2) -(4352008-1)
ورود به کلاس
مهارت های مطالعه و یادگیری - فاطمه عبدی مقدم - (435103-1)
ورود به کلاس
مهارت های مطالعه و یادگیری- فاطمه عبدی مقدم - (435103-2)
ورود به کلاس
مهندسی اینترنت - احمد رضازاده مقدم - (3343014-1)
ورود به کلاس
مهندسی منابع آب - دکتر عطااله جودوی - (1313022-1)
ورود به کلاس
مهندسی نرم افزار - رضا علی پور کندری - (3343013-2) مهندسی نرم افزار 2(334304-1)
ورود به کلاس
مهندسی نرم افزار1 - الهام دولخانی - (334221-2)
ورود به کلاس
مهندسی نرم افزار1 - نغمه حاتمی - (334221-1) تحلیل و طراحی سیستم ها(3343010-1)
ورود به کلاس
مکانیک خاک - علی شریعتی - (1313018-1)
ورود به کلاس
مکانیک سیالات - دکتر مهدی مکاری باغخیراتی - (1313003-1)
ورود به کلاس
نظریه زبان ها و ماشین ها - راضیه حلیمی - (334213-1) نظریه زبانها و ماشینها(3342007-1)
ورود به کلاس
نظریه زبانها و ماشینها - دکتر حمیدرضا طهماسبی - (3342007-2) نظریه زبان ها و ماشین ها(334213-2)
ورود به کلاس
نظریه گراف و کاربردها - حسنا جعفرمنش - (536421-1) نظریه گراف و کاربردها(5364021-1)
ورود به کلاس
نقشه برداری (1) - حسن فلاحتی - (1313005-1)
ورود به کلاس
نقشه برداری (2) - حسن فلاحتی - (1313006-1)
ورود به کلاس
نگارش انگلیسی پیشرفته - دکتر مصطفی بهرامن - (435108-1) نگارش پیشرفته - (1-4352006 )
ورود به کلاس
نگارش انگیسی پایه - ابوالقاسم عبدی - (435104-2) دستور و نگارش(2) - (4352005-1)
ورود به کلاس
نگارش فارسی - وحید محمدی - (435306-1) (1-4353003)-نگارش فارسی
ورود به کلاس
نمونه های شعر ساده - مهناز شیرخانی - (4352018-1)
ورود به کلاس
هندبال (1) - سید علی عارفی پور - (23330026-1)
ورود به کلاس
هندبال (1) - سیده فهیمه عابدیان - (23330026-2)
ورود به کلاس
هندبال (1) - سیده فهیمه عابدیان - (23330026-3)
ورود به کلاس
هندبال (1) - سیده فهیمه عابدیان - (23330026-4)
ورود به کلاس
هوا و اقلیم شناسی - دکتر مهدی مکاری باغخیراتی - (1313001-1)
ورود به کلاس
هوش مصنوعی - فائزه رمضانی - (5364005-1) هوش مصنوعی و سیستمهای خبره- (3342018-1)
ورود به کلاس
هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته - دکتر مهدی مکاری باغخیراتی - (1313014-1)
ورود به کلاس
واژه شناسی - وحید محمدی - (4353004-1)
ورود به کلاس
واژه شناسی و اصطلاح شناسی - وحید محمدی - (435315-1)
ورود به کلاس
واژه شناسی و اصطلاح شناسی - وحید محمدی - (435315-2) کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه - (4352020-1)
ورود به کلاس
والیبال (1) - حمزه سعادتمند - (23330024-1)
ورود به کلاس
والیبال (1) - حمیده دوست پرست - (23330024-2)
ورود به کلاس
ورزش (1) - حسین فرزانه - (90131925-1) تربیت بدنی (٢) - ( 1229005-1)
ورود به کلاس
ورزش (1) - حسین فرزانه - (90131925-3)
ورود به کلاس
ورزش (1) - سمیه خیابانی - (90131925-2)
ورود به کلاس
ورزش (1) - سمیه خیابانی - (90131925-4)
ورود به کلاس
ورزش معلولین - دکتر هما خالق زاده - (23340005-1)
ورود به کلاس
ورزش معلولین - دکتر هما خالق زاده - (23340005-2)
ورود به کلاس
ورزش های آبی(واترپلو، نجات غریق، قایقرانی، شیرجه و ...) - ----- ----- - (23330034-2)
ورود به کلاس
ورزش های آبی(واترپلو، نجات غریق، قایقرانی، شیرجه و ...) - ----- ----- - (23330034-3)
ورود به کلاس
ورزش های آبی(واتریلو، نجات غریق، قایقرانی، شیرجه و ...) - ----- ----- - (23330034-1)
ورود به کلاس
ورزش های جسمی-ذهنی(پیلاتس، یوگا، تای چی، بادی بالانس و...) - ----- ----- - (23330033-1)
ورود به کلاس
ورزش های جسمی-ذهنی(پیلاتس، یوگا، تای چی، بادی بالانس و...) - دکتر هما خالق زاده - (23330033-2)
ورود به کلاس
ورزش های جسمی-ذهنی(پیلاتس، یوگا، تای چی، بادی بالانس و...) - دکتر هما خالق زاده - (23330033-3)
ورود به کلاس
ورزشهای رزمی (جودو، کاراته،تکواندو،موی تای، ووشو و ...) - زهرا اسدی شمس آباد - (23330032-2)
ورود به کلاس
ورزشهای رزمی (جودو، کاراته،تکواندو،موی تای، ووشو و ...) - زهرا اسدی شمس آباد - (23330032-3)
ورود به کلاس
ورزشهای رزمی (جودو، کاراته،تکواندو،موی تای، ووشو و ...) - زهرا اسدی شمس آباد - (23330032-5)
ورود به کلاس
ورزشهای رزمی (جودو، کاراته،تکواندو،موی تای، ووشو و ...) - زهرا اسدی شمس آباد - (23330032-6)
ورود به کلاس
ورزشهای رزمی (جودو، کاراته،تکواندو،موی تای، ووشو و ...) - محمدرضا ایزدمهر - (23330032-1)
ورود به کلاس
ورزشهای رزمی (جودو، کاراته،تکواندو،موی تای، ووشو و ...) - محمدرضا ایزدمهر - (23330032-4)
ورود به کلاس
ویرایش فارسی - مهدی میرزائی - (435326-1)
ورود به کلاس
ویرایش فارسی - مهدی میرزائی - (435326-2) نامه نگاری - (4352025-1)
ورود به کلاس
ویرایش فارسی - مهدی میرزائی - (435326-3)
ورود به کلاس
کار با دستگاه های ورزشی - حسین فرزانه - (23340036-1)
ورود به کلاس
کار با دستگاه های ورزشی - دکتر هما خالق زاده - (23340036-2)
ورود به کلاس
کار با دستگاه های ورزشی - دکتر هما خالق زاده - (23340036-3)
ورود به کلاس
کارگاه برنامه نویسی پیشرفته - سید جواد دهنوی - (334204-1)
ورود به کلاس
کارگاه برنامه نویسی مت لب - ----- ----- - (3344019-1)
ورود به کلاس
کارگاه کامپیوتر 1 - نغمه حاتمی - (536120-1) کارگاه کامپیوتر(5361007-1)
ورود به کلاس
کارورزی ورزش های انفرادی - ----- ----- - (23330036-1)
ورود به کلاس
کارورزی ورزش های پایه - ----- ----- - (23330035-1)
ورود به کلاس
کارورزی ورزش های گروهی - ----- ----- - (23330037-1)
ورود به کلاس
کامپایلر - لیلا ناظمی - (5363011-1)
ورود به کلاس
کشتی (1) (پسران) - ----- ----- - (23330029-1)
ورود به کلاس
یادگیری حرکتی - دکتر آذر حمیدی - (23330009-1)
ورود به کلاس
یادگیری حرکتی - دکتر آذر حمیدی - (23330009-2)
ورود به کلاس