:: راهنماي استفاده از سامانه آموزش مجازي ويژه اساتید


راهنمای نصب نرم افزارهای لازم

راهنمای ورود به کلاس درس

راهنمای برگزاری کلاس درس و ضبط کلاس

راهنمای تدریس با استفاده از پاورپوینت و PDF

:: موارد تكميلي

راهنمای تدریس با استفاده از تخته سفید و تدریس نرم‌افزار

راهنمای کنترل کلاس و تعامل با دانشجویان

:: راهنماي استفاده از سامانه آموزش مجازي ويژه دانشجویان


راهنمای نصب نرم افزارهای لازم

راهنمای ورود به کلاس درس

راهنمای شرکت در کلاس درس

راهنمای استفاده از محتوای ضبط شده کلاس

:: نرم افزارهاي لازم


Adobe Connect for windows

Adobe connect Mobile

فايل dll(vc) (در صورتي كه Adobe Connect نصب نشود, ابتدا dll و سپس Adobe Connect نصب شود)

AnyDesk (دانلود اين نرم افزار و اجراي آن در زمان نياز به اتصال پشتيبان‌هاي فني مرکز به سيستم شما الزامي است)

نرم افزار PDF Factory

كي بور فارسي جهت رفع مشكل حرف ي