:: اطلاعيه مهم در مورد برگزاري امتحانات به صورت مجازي و اينترنتي


تاریخ شروع امتحانات از 18 دی ماه تا 30 دی ماه 1400

:: نحوه ارتباط با کارشناس امتحانات


:: راهنماي استفاده از سامانه امتحانات ويژه دانشجویان


راهنماي شركت در آرمون

راهنماي تغيير سايز عكس


:: راهنماي استفاده از سامانه امتحانات ويژه اساتيد


راهنماي شماره يك

راهنماي شماره دو