:: اطلاعيه مهم در مورد برگزاري امتحانات به صورت مجازي و اينترنتي


دانشجوی گرامی،

با توجه به تداوم و گسترش ویروس کرونا و نزدیک شدن به زمان امتحانات پایان نیمسال و لزوم به روزرسانی سامانه های آموزش مجازی، از همه دانشجویان محترم تقاضا می گردد نسبت به نکات زیر توجه نمایند.